in , ,

Où a-t-on le droit d’allumer un feu à Lag Baomer?

La Mairie de Jérusalem a publié la liste des endroits où il est autorisé d’allumer un feu le soir de Lag Baomer. Ces emplacements ont été spécialement nettoyés et aménagés pour l’occasion. Alors consulter la liste ci-dessous avant d’allumer votre feu.

 bannerYomYerushalaim-poster (3)

 

Gilo

רח’ צביה ויצחק גבעת חזני
רח’ המרגלית בסמוך לפארק הכלבים
רח’ ברוכי בקצה הרחוב
רח’ הסיגלית בכניסה לרחוב
רח’ יעקב ברמן צמוד לכיכר
Har Homa

שד’ שמואל מאיר מול המשטרה
שד’ שמואל מאיר מאחורי המשטרה
רח׳ הרב חסדאי קרשקש צמוד למסוף האוטובוסים
רח׳ זלץ מול הפארק
רח׳ ברש רועי ליד מס׳ 9
רח׳ ישעיהו דולגין בסוף הרחוב
רח׳ הרב כלפון משה הכהן בין בי״ס
עמיטל לגני הילדים
רח׳ מרינוב מול בניין 7 ו-9

Armon Anatsiv

רח’ מאיר פיינשטיין ואדי קאשאני
בין רח’ אבשלום חביב לרח׳ על »ר ברכס
מעל המינהל הקהילתי
רח׳ אליהו חכים ורח׳ אנוסי משהד השטח הפתוח

Arnona Hatseira

רח׳ אליהו לנקין פינת רח’ ים המלח

Neve Yaakov

רח’ אליאך מאחורי בי »ס לחם הביכורים
רח’ משה סנה מאחורי בנין בזק לידי בריכת המים
וליד בית הכנסת ניסנוב
רח’ אבא אחימאיר ליד מעון אמונה
רח’ ראובן גמזון מאחורי תחנת המשטרה
שד’ הרב פרדס ליד תלמוד תורה, מנחת תורה
ליד בניין 29
רח’ אביר יעקב ליד בניין 11
רח’ זווין מאחורי בניין 18
רח’ ברוך צוקרמן ליד בניין 4
רח’ שדיקר בין הבניינים 2 ו-8

Pisgat Zeev

רח’ מזל גדי מול בנין 9
רח’ שמואל תמיר מול בניינים 51-53
רח’ סיירת ירושלמית פינת רח׳ השישה עשר
ליד קופ״ח
רח’ יורי שטרן בשטחים פתוחים לאורך הרחוב
רח’ רחמיליביץ מול בניינים 14-22
רח’ חיל האויר לאורך הרחוב בשטחים פתוחים
ובפינת רח׳ יעקב יהושע
רח’ גל לאורך הרחוב ובשולי מגרש חנה וסע
רח’ סיירת דוכיפת בשטחים הפתוחים לאורך הרחוב
רח’ אלי תבין שטח פתוח
רח’ אליהו מרידור ליד בניינים 36 ו-4

Katamon
בין גן האוניה לארנה
חניון אגד צומת פת
Talpiot Arnona
רח’ קורא הדורות מאחורי 50-54
פינת הרחובות ים המלח ואליהו לנקין
רח׳ בית הערבה 14
Gonenim
רח׳ קנאי הגליל בין 29-31
קמפוס גוננים מאחורי מרכז הפיס (צמוד למגרש הכדורסל)
בין רח’ רשב »ג לפארק המסילה (מול רמי לוי)
Baka
בפינת הרחובות ראובן ונפתלי
Rasko
צמוד למשתלה (מול הגן הבוטני)
מינהל קהילתי גינות העיר
Abou Tor
מתחם הכנסיה היוונית
Moshava/Talbieh
חורשת השמש בשטחים המסומנים
Mekor Haim
רח’ בן דוב מול בית ספר מקור חיים
רח’ מקור חיים מול מס׳ 10
Katamon
פינת רח׳ חזקיהו ורח׳ דוסתאי במגרש החניה
Shikoune Talpiot
רח’ דרך בית לחם 124 מול בית הכנסת
Rehavia / Kriyat Shmuel
עמק המצלבה מערבית למנזר ובסמוך לקן הצופים
בשטחים המסומנים
גן הפעמון בחנית העפר הגדולה מאחורי הגן
Nord Talpiot
מחנה אלנבי מול רח׳ לופו 11-15

 

Beit Kerem
מול הכניסה למנהל הקהילתי
בסמוך לגן השבשבת
רבי בנימין פינת השחר
Malha
רח’ האייל מתחת לגינה הקהילתית
Har Nof
רח’ רוזנטל לכל אורכו
רח’ אגסי מול מס’ 93 בחניה​
Ramat Sharet/ Ramat Denia
מגרש ה »משתלה » ברח’ קובובי
שטחים פתוחים מתחת לרח’ מוצאפי ומתחת
לעיקול רח’ דוד מרץ 16
שטחים פתוחים בהולילנד
Guivat Shaul
ברחבה בין רח’ עקיבא אזולאי לרח’ שלמה אלקבץ
ברחבה של רח’ הרב שרירא גאון – ליד תלמוד
תורה מורשה
Guivat Mochdehai
רח’ הלר מול ישיבת חברון
פינת שחל 1 ליד תחנת כיבוי
Kyriat Yovel
לאורך ואדי האסבסטונים, ורח’ שטרןהשטחים הפתוחים שבין רח’ ברזיל לרח’ אולסוונגר
מגרש ורבורג
לאורך ואדי היובל
Bait Vegan
רח’ אבוהב פינת רג’ואן בשני הצדדים
רח’ זאב חקלאי ברחבה הסמוכה לשד’ הרצל
שטח פתוח ממזרח למגדל אלעד בית וגן
בין רח’ קריית היובל לתורה ועבודה
Ein Kerem
שצ »פ מרכזי לאורך רח’ עין כרם סביב ה »לבנונית »
Ganim
ליד ביה »ס גוואטמלה תנועת הצופים
תנועת עזרא קרוב לרח’ הנרד ברחבת העפר

Ramat Halon

רח’ רקנאטי פינת זרחי
סניף בני עקיבא
רח’ עליית הנוער בסוף הרחוב
רח’ קדימה פינת פרופס
רח’ שכטמן סמוך לאתר הארכיאולוגי
רח׳ הארי טרומן ליד מבנה הצופים
Maala Ramot
דרך רמות סמוך לבי »ס תורני
רח’ מירסקי מתחת לחניון אגד
רח’ שנברגר בכניסה לרחוב ובסוף הרחוב
רח’ אור שרגא בכניסה לרחוב
שד’ גולדה פינת אצ »ג
Ramat Shlomo
רח’ בוקסבוים סמוך לרחבת החנייה
רח’ אלמושנינו פינת פתאל
רח’ חזון איש סמוך לחניון אגד
רח’ עוזי קלכהיים ליד ביה »ס אור לבנים
Romema
רח׳ ראש פינה 7
רח’ דורש טוב בסוף הרחוב
רח’ סורוצקין מול 39 ו-51
רח’ מנחם משיב מול 6

Ramat Eshkol/guivat Hamivtar
כיכר זלמן ארן ברחבת יד מורה
רח’ מיצרי טירן ברחבה של ביה »כ אהבת שלום
Sanedriah
רח’ מעגלי הרב לוין 132 בשטח הפתוח
רח’ אופירה בסוף הרחוב (לא בשטח הגן)
רח’ האדמו״ר מווזניץ׳ ליד ביה »כ מאור חיים
Guiva Tserfatit
רח’ ההגנה 13 מאחורי המינהל הקהילתי
רח’ החי״ל 45 ליד בית הכנסת
Shmuel Hanavi
רח’ שמעון הצדיק 25 ליד תלמוד תורה
ויאמר יצחק
גן ארזי הבירה במעגל ליד כביש 1

 

 

17e Festival des Arts de Jérusalem

Festival des cerises